PR & Content Marketing

Den gode historie åbner døre

Støt salget med content marketing

Artikler og pressemeddelelser er den overset salgskanal

Får i bragt jeres artikler i medierne?

Er I gode til at formidle succeshistorier om jeres virksomhed og få dem bragt i avisen eller de rigtige magasiner og fagblade? Vi hjælper med at få skabt struktur og udnyttet mulighederne i PR processen.

Vi hjælper med at få profileret din virksomhed med positiv omtale i relevante fag- og dagblade. Vores dygtige journalistnetværk har tætte relationer til redaktionerne, hvilket er guld værd i forhold til at få pressestoffet med i medierne.

Planlægning betaler sig

Et samarbejde om PR i praksis

Vi hjælper virksomheder med at udforme en PR-strategi, finde de gode budskaber, anderledes historier og skæve vinkler, så I bliver synlige i relevante medier, aviser, magasiner og fagblade. Vi har dygtige journalister med erfaringer inden for mange fagområder, som udarbejder den gode historie, pressemeddelelser og artikler. Vi laver indsalget over for redaktionerne, så I får uvurderlig omtale. Vi hjælper med hele processen fra idé, vinkling, tekstudarbejdelse, pressefotos, indsalg og overvågning. Med andre ord:

  • Kommunikationsplatform
  • Finde og skrive den gode historie
  • Udsende pressemeddelelser
  • Mediekontakt, opfølgning og netværk

Effektmåling

Vi måler indsatsen

I forbindelse med et PR  samarbejde sørger vi naturligvis for distribution og overvågning af presseindsatsen. C marketing har adgang til en omfattende medieliste der ligger online.

  • Her findes ca. 1.800 danske medier med e-mail adresser til redaktioner og journalister.
  • Medielisten dækker ca. 90% af de danske dagblade, fagmedier og online portaler.
  • Basen bliver opdateret på daglig basis.
  • Vi tilbyder medieovervågning, så vi kan måle en effekt af de resultater vi opnår igennem PR arbejdet.
  • Vi har mulighed for at fremsende elektroniske links til artikler eller fysiske presseklip.

Ring på 51 59 12 05 og få mere at vide om vejen til succes med dit pressearbejde.