Intern kommunikation

Kender medarbejderne virksomhedens målsætninger?

Arbejder I med kommunikation og information, så alle medarbejderne forstår budskaberne?

Kommunikation og dialog mellem ledere og medarbejdere er i stigende grad en vigtig del af moderne virksomhedsledelse. Jo mere velinformerede dine medarbejdere er, desto større bliver opbakningen og forståelsen for virksomhedens dispositioner. Det giver øget produktivitet og synlige resultater i regnskabet.

Med god intern kommunikation kan du øge organisatio­nens sammenhængskraft, sikre at alle medarbejdere kæm­per for de samme strategiske mål og at de arbejder så effektivt som muligt. Derfor er intern kommunikation godt på vej til at blive anerkendt som et vigtigt, strategisk værktøj blandt topledere, mellemledere og medarbejdere.

Vi har stor erfaring med intern markedsføring og har hjulpet mange virksomheder med at udvikle en kommunikationsplatform, som passer præcis til virksomheden, medarbejderne og den kultur, der hersker i virksomheden. Det kan være at kommunikere og visualisere mål og strategi, lave interne medarbejder-events, intranet, nyhedsbreve m.v.

Få flere idéer til, hvordan du styrker din interne kommunikation. Ring på 51 59 12 05 eller kontakt os her,

Scroll to top